top of page
IMG_4207.HEIC
IMG_20210630_165525.jpg
OI001009.JPG

Synnytysdoula

Synnytysdoulapalvelu sopii odottajalle, joka haluaa tutun, luotettavan ja turvallisen doulan mukaan synnytykseen, sen kestosta tai käänteistä riippumatta. Doulana haluan tutustua synnyttäjän toiveisiin ja autan saamaan mahdollisimman hyvän synnytyskokemuksen. Tarjoan teille tiedollista ja fyysistä tukea, läsnäoloa ja kannustusta, sekä kannattelua haastavinakin hetkinä.

Toimin Suomen doulat ry:n doulan toimenkuvan mukaisesti.

Doulaan ensisijaisesti näihin synnytyssairaaloihin:

KOKS (Kotka)

PHHYKY (Lahti)

Eksote (Lappeenranta)

Essote (Mikkeli)

+ kätilöavusteiset kotisynnytykset

Mitä synnytysdoulaus sisältää?

Tapaamme, tutustumme ja opin tuntemaan sinua, sekä mahdollista kumppaniasi. Mitä te toivotte, haluatte ja mikä on teille tärkeää.

Tapaamiset ennen synnytystä muodostuvat osittain sen mukaan,

oletko ensisynnyttäjä vai uudelleensynnyttäjä. Osaan tarjota sinulle tietoa mm. synnytyksen vaiheista, sen fysiologiasta ja lääkkeettömistä/lääkkeellisistä kivunlievityskeinoista. Voin ohjata sinulle asentoja/liikkeitä (mm. Spinning babies), jotka auttavat vauvaa löytämään hyvän asennon kohdussasi synnytystä ajatellen. Voimme kirjoittaa yhdessä synnytystoivelistan ja pohtia, minkälainen olisi teidän näköinen synnytys.

Myös mahdolliset aiemmat synnytyskokemukset on tärkeää tulla kuulluksi, ja käydä ne läpi lempeällä tavalla, kokemustasi kunnioittaen.

Päivystän synnytyksen alkamista sovitusti, olen valmis lähtemään 24/7. Saapumiseni paikalle kestää 30min-2h tilanteesta ja ajomatkasta riippuen.

Synnytyksen ja kotiutumisen jälkeen tapaamme vielä kerran, silloin kun teille sopii. Käymme läpi synnytyskokemusesi ja voimme pohtia myös muita mielen päällä olevia asioita, esim. imetykseen liittyen.

Synnytysvalmennus & keskustelu

Doulana tarjoan myös tukea ja ohjausta odotusajalle, ilman synnytysdoulausta.

 

Synnytysvalmennuksessa perehdymme mm. synnytyksen fysiologiaan, erilaisiin kivunlievitysmenetelmiin, synnytyksen vaiheisiin, kumppanin keinoihin tukea sinua ja ensi-imetyksen onnistumiseen. Käymme läpi myös synnytykseen valmistautumista, synnytyksen käynnistymistä ja erilaisten hormonien vaikutuksiin synnyttäjän kehossa. Synnytysvalmennus-kokonaisuus toteutetaan toiveiden mukaan yksilöllisesti.

Synnytyskeskustelussa voidaan käydä läpi aiempaa synnytyskokemustasi,

jutella tulevasta synnytyksestä ja yleisesti odotusajasta, sekä

lapsivuodeaikaan valmistautumisesta. Sinun tarinasi, kokemuksesi,

huolesi ja ajatuksesi ansaitsevat tulla kuulluksi, lupaan kuunnella.

Image by Ignacio Campo

"Tuoreena äitinä koen, että doulan ottaminen oli oikea päätös. Rauhallisuutesi, empaattisuutesi ja läsnäolosi rohkaisi minua kohtaamaan synnytyksen levollisin mielin ja luottamaan, että minä pystyn siihen. Palkintona odotti ihana pieni tuhisija ja onnistunut synnytyskokemus."

 

Olet oikealla alalla🤎

— Ensisynnyttäjä, 2021

bottom of page